Formandsbrev

                                                

 

                                               Formandsbrev, februar 2024

                                     De danske ø-færger på god kurs

 

Det er især fire emner, som optager medlemskommunerne i Færgesekretariatet. For det første Landevejsprincippet, hvor vi med det senest forhøjede statslige tilskud kan medvirke til at gøre det billigere at komme frem og tilbage til vores dejlige øer. Vi ved, at det virker både for turismen, omsætningen på øen, besøgende etc. Det er kommunerne glade for. Men det er nok for tidligt at kalde det et fuldt gennemført Landevejsprincip. I hvert fald er der lidt forskellige forventninger til, hvad begrebet dækker. Ud fra tilbagemeldinger fra kommunerne at dømme, er der fortsat et lille stykke vej til, at man har fjernet barrieren til øerne - og ligestillet de blå landeveje med kommunens øvrige landeveje.

Det andet, som optager os, er den grønne omstilling af færgefarten i Danmark. Vores færger er en betydelig del af kommunernes klimaaftryk og det skal vi have bragt ned ved anvendelse af ny grøn teknologi til erstatning for de mere traditionelle dieselfærger. Det er en udfordring, og flere kommuner står derfor samlet om at udvikle såkaldte standardfærger, hvor vi løfter udfordringerne i fællesskab, får besparelser via stordriftsfordele og forøget forsyningssikkerhed til øerne gennem fælles reservedelslagre og vedligeholdelse - samt forhåbentlig også på sigt et egentligt afløserfærgekoncept. De nye grønne færger baseret på el-drift er med ladefaciliteter i land etc., desværre en del dyrere end de hidtidige færger. Derfor er det af stor betydning at Staten har bidraget med grønne færgepuljer. Men skal vi helt i mål, er der også her behov for yderligere assistance til kommunerne.

Det tredje er den nye Færgenavigatøruddannelse, hvor det nu efter en grundig forsøgsordning er lykkedes at etablere en ny uddannelse. Nøgleordene er her også at færgernes rekrutteringsmuligheder forbedres, flere vil kunne finde lokal beskæftigelse og de nye navigatører vil blive mere målrettede mod færgefart og passagerbetjening. Det er en rigtig god kurs, der er blevet sat her.

Det fjerde og sidste fokuspunkt er hele arbejdet omkring ikke mindst statslig afbureaukratisering. På vores område er det især Søfartsstyrelsen, som medvirker til at sikre sikker sejlads. Det har vi et rigtigt godt løbende samarbejde med Styrelsen omkring, men måske kunne det i højere grad sikres, at de små færger får et større fokus i forhold til de store skibe i den danske søfartsnation. Særlige bestemmelser for godkendelse af batterier til de nye el-færger, hvor det hele i månedsvis skal forelægges myndighederne i EU, er både fordyrende og forsinkende i forhold til den grønne omstilling. Det forekommer helt unødvendigt med sådanne internationale procedurer for små færger, som sejler lokalt i vores egen baghave. Også kravene til de små færgers besætninger kan - ligesom det er sket med den nye færgenavigatøruddannelse - tage et mere lokalt udgangspunkt, så det i hvert individuelt tilfælde vurderes, hvilke krav der med rimelighed kan stilles uden at fordyre, og i nogen tilfælde måske endda umuliggøre betjeningen af en række af landets mindste øer.

Egentlig er det jo emner, der som nævnt - i de fleste tilfælde - er på en god kurs, og vi var fra Færgesekretariatets side glade for at deltage i Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øers høring sidst i januar måned.

Her kunne vi også redegøre for disse vigtige punkter, og reaktionen fra udvalgets landspolitikere var både positiv og konstruktiv. Nu skal vi alle følge godt op, så vores ambitioner ender med at blive til succeser.

 

                                                                                                                                                                                                           Michel van der Linden, formand Færgesekretariatet

 

Siden sidst:

                                                                    

                                     Siden_sidst.png

 

Færgenavigatør uddannelsen på plads

Efter adskillige års tilløb er den nye uddannelse til Færgenavigatør nu faldet på plads. Det første hold af nye Færgenavigatører begynder deres uddannelse den 13. maj, og slutter med eksamen i juni næste år. Flere færgeselskaber vil de kommende år få brug for ny arbejdskraft, så der bliver rift om færgenavigatørerne i årene fremover.

”Vi glæder os meget til at tage imod det nye hold”, siger Helle Bak Poulsen, rektor for Marstal Navigationsskole, der allerede nu har modtaget mange henvendelser.

På uddannelsen lærer de kommende færgenavigatører: sømandskab, sikkerhed, navigation og el-drift - samt om kommunikation, service og turisme. Uddannelsen er opdelt i 24 ugers studier på Marstal Navigationsskole og 6 måneders praktiktid. For at blive optaget skal de studerende selv finde og indgå en praktikaftale med et rederi.

”Jeg synes at uddannelsen er landet det rigtige sted”, siger Lars Wolfgang Hansen, direktør i Hundested - Rørvig overfarten, og formand for Småøernes Færgeselskaber. ”Det kan godt være, at de ikke er så gode til at skyde solhøjder og alt muligt indviklet navigatorisk. Men mange af de her små færger har en overfartstid på under en halv time, så det er frem og tilbage. Det er jo ikke så stort navigatorisk. Men så er der en masse andre ting de kan”, siger Lars Wolfgang Hansen.

”Det er den eneste mulighed vi har for at uddanne vores eget personale med sejltid og alt inkluderet. Så den mulighed synes jeg man skal gribe - også for at imødekomme, at det er svært at skaffe folk”, siger Rune Bang Karstoft, overfartsleder og havnemester i Holbæk Kommune.

Rederiet skal godkendes som uddannelsessted for at kunne indgå en aftale med en praktikant. Godkendelsen er samtidig en forudsætning for, at rederiet kan modtage praktikstøtte. Blandt rederierne er erfaringerne fra de to første hold, der blev uddannet under forsøgsordningen, gode:

”Dem som jeg har haft i praktik, har været enormt motiverede. Og så er det voksne mennesker, som er vant til at begå sig på en arbejdsplads og kan finde ud af at stå op om morgenen”, siger Lars Wolfgang Hansen.

“Vi har rigtig gode erfaringer. Der er selvfølgelig altid nogle lokale forhold omkring strøm og sådan man skal have lært, men sådan er det jo for alle nye”, siger Charly Clemmensen, overfartsleder hos Venøfærgefart.

”Vi har selv uddannet en under forsøgsordningen, og så har vi lige ansat en anden, som er uddannet et andet sted, men er kommet over til os”, siger Rune Bang Karstoft.

”Det er rigtig vigtigt at rederne og rådhusene nu investerer i fremtiden og sikrer, at den nye færgenavigatøruddannelse kommer til at virke, ved at tilbyde de praktikpladser på færgerne som er nødvendige”, siger Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet.

”I vores lille færgesegment er der knap 400 søfarende der er navigatører. Jeg vil umiddelbart tro, at hvis man uddanner en halv snes færgenavigatører om året, så vil det passe meget godt med naturlig og anden afgang”, siger Jan Fritz Hansen.

 

Årsmøde 2024

Færgesekretariatets Årsmøde holdes i år på det vestlige Sjælland med Slagelse Kommune som værtskommune. Det foregår onsdag den 22. - 23. maj med besøg hos Søfartsstyrelsen i Korsør, sejlads til en af kommunens øer, og efterfølgende middag, networking og overnatning på Vilcon Hotel og Konferencegaard. https://www.vilcon.dk/

Dag 2 er der internt delegeret møde med en række relevante oplæg. Forventet afslutning ca. kl. 13.

Detaljeret program og tilmeldingsplanket udsendes i god tid inden Årsmødet.

 

EU-regler om deling af data til rejseplanlægning

I 2017 blev det i EU besluttet, at data relevant for rejseplanlægning med alle former for transport skal standardiseres og gøres åbent tilgængelige. Færgesekretariatet har bistået kommunerne med dette vedr. færgesejlads ved at medvirke til at sikre, at data leveres fra kommunerne til Dataudveksleren. I Danmark er det Dataudveksleren, der indsamler al data, og denne platform er drevet og udviklet af Vejdirektoratet. Formålet med dette tiltag er at give en enkel tilgang til data for det samlede transportnetværk i EU, så den rejsende nemt kan træffe et oplyst valg af rejseform, og som dermed kan øge incitamentet til at bruge alternative transportformer til bil og fly.

Både Rejseplanen og TeamBooking tilbyder løsninger, der kan levere data til Dataudveksleren i det krævede dataformat, hvorfor hovedparten af kommunerne har valgt at benytte deres tilbud.

 

Informative videoer på hjemmesiden

Journalist Henrik Denta har på vegne af Færgesekretariatet besøgt de kommuner, der er med i første runde af de nye grønne standardfærger. Det er der kommet en serie informative videoer ud af, der kan ses på sekretariatets hjemmeside. Videoerne er allerede vist mere end tusinde gange, og du kan se dem ved at klikke herunder:

https://faergesekr.dk/odder-far-mange-gevinster-med-gron-tuno-faerge

https://faergesekr.dk/faaborg-nye-gronne-faerge-vigtig-for-at-na-2030-mal

https://faergesekr.dk/i-aalborg-far-ny-gron-faerge-ogsa-ny-havn

https://faergesekr.dk/svendborgs-faergefart-bliver-gron

https://faergesekr.dk/slagelse-vil-have-gron-faerge-til-omo

 

Rederens ansvar og pligter   

Færgesekretariatet var i februar arrangør af to velbesøgte kurser om rederansvar hos SIMAC i Svendborg. Alle kommunale ø-færger har en reder der bærer det juridiske ansvar for, at alle forhold omkring færgen er i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler. På kurset blev hele det omfattende regelsæt gennemgået, og opklarende spørgsmål besvaret af kursusleder Jeppe Sylvest Carstensen, SIMAC.

I forhold til netop kurser og regler arrangerer Færgesekretariatet bl.a. også, i samarbejde med Marstal Navigationsskole, løbende kurser på områder som eksempelvis sikker manøvrering, energiøkonomi og batteridrift. Kontakt Lotte Clausen Rhodes for mere information: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Særlig manøvrering indgår nu som et fokuspunkt i Søfartsstyrelsens synsvirksomhed i 2024.

 

 

                                                                Rederkursus.png

Kontakt Færgesekretariatet: Sekretariatsleder Jan Fritz Hansen; 29 16 22 07, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.