Færgesekretariatet ønsker alle en glædelig jul og et grønt 2021

Færgesekretariatet ønsker alle en glædelig jul og et grønt 2021 Tegning: Camilla Thyrring Ludvigsen

Grønne løsninger, udviklingsfærge, færgenavigatør-uddannelse og gratis billetter var hovedoverskrifterne for Færgesekretariatets 2020. Fokus og udvikling fortsætter i 2021.

I forlængelse af de overordnede klimamål, har Færgesekretariatet i 2020 holdt fokus på grønne løsninger og har spillet ind til Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, og vi arbejder på en grøn strategi på færgeområdet.

Der er ikke tvivl om, at der vil være politiske ønsker til de kommunale færgers klimaaftryk frem imod 2030: Mindre udledning, el-drift og andre grønne løsninger er på dagsordenen – og det kan gøre, at nogle af de kommunale færger vil blive udskiftet før, man ellers havde tænkt det.

Her kan projektet om udviklings- /standardfærgen være til gavn for kommunerne.

Færgesekretariatet har i en længere periode arbejdet med projektet, der skal bistå medlemskommunerne ved udskiftning af deres eksisterende færger. Målet er at få sammensat en indkøbsrammeaftale med et færgekoncept og en række serviceydelser, som kommunerne kan bruge ved køb af nye færger.

Gratis billetter og Landevejsprincip

Sommeren var – for ø-færgerne som for alle andre – præget af Corona. Mundbind, sprit, afstand, og ikke mindst sommermåneder med gratis billetter og stort rykind. Medlemsfærgerne havde tilsammen ca. 300.000 passagerer i juli måned – det er det dobbelte af tallet for 2019.

De gratis billetter kan ses som et meget positivt ’smugkig’ imod et fuldt landevejsprincip, de mange ekstra besøgende har givet ekstra omsætning på øerne.

Fokuspunkter

Fælles indkøb, skabe værdi med færgen, rammevilkår og turismefremme – er alle punkter, som vi arbejder med løbende, og som vi fortsætter med til næste år.

Praktikplader til færgenavigatør

Den nye uddannelse til færgenavigatør på Marstal Navigationsskole er kommet i gang den 1. december med 10 studerende. 15. januar skal de studerende ud i praktik, og 10 færgerederier  har skrevet kontrakt og er dermed med til at løfte uddannelsesopgaven.

Til maj starter et nyt hold på 10 studerende på uddannelsen, så der skal igen findes minimum 10 praktikpladser.

Færgesekretariatets fokus i 2021

  • I 2021 fortsætter vi med at arbejde på vores fokuspunkter. Vi har positive meldinger fra flere kommuner om Udviklingsfærgen og forventer at komme videre med et egentligt Innovationspartnerskab og dermed gode tilbud til kommunerne.

  • Vi arbejder videre med færgenavigatøruddannelsen – der skal evalueres efter hvert hold og forhåbentlig kommer uddannelsen også til at omfatte de lidt større indenrigsfærger.

  • Vi kommer fortsat til at se på udvikling af Landevejsprincippet med billigere billetpriser samt ikke mindst, hvordan vi bedst kan klimaoptimere færgefarten.